SÜME KÖYÜ-BULANCAK
  GİRESUNLUCA
 

         -A-                                      

Aba               :Abla.
 Abat olma      : Zengin olma.                      
Aburcubur      :Karışık 
Abruka          :Çevirme,kontrol altına alma.       
Abrul            :Nisan                                                 
Acamı          :Acemi                                                
Accuk          :Az olan.
Acap            :Acaba.Acep.
Aclanmak     :Acıkmak.
Adamakıllı     oğru,dürüst.
Adref             :Etraf.Çevre.                              
Afkurma        :Sinirlenme.                                        
Afur              :Ahır.                                                  
Aga              :Arkadaş                                               
Agıbet           :Acaba .Gelecek.
Ağanamak    :İnlemek.Anlamak.
Ağarlamak    :Misafiretmek.                                               
Ağartı           :Yarı açık hava .
Ağır             :Yavaş hareket eden.
Ağırmak       :Yüksek sesle bağırma.                         
Ahacuk        :İşte                                                      
Aha             :Burada.İşte.
Ahmak         :Aptal.Salak. 
Akak            :Ormandan su akmayan taşlı su yolu.                                       
Akınmak   :Kayak,kaymak.                                   
Akunduruk   :Çam sakızı,reçine.
Akunduz      :Geniş yapraklı yabani bitki.                                
Akuru gitme:Yamaç yerde düz gitme. Paralel.
Alaf              : Hayvan yiyeceği                                 
Alamuk        :Yarı güneşli hava.Bunaltıcı sıcaklık.                              
Alartı            :Aydınlık.                                             
Allancak       :Hamak                                                 
Alaşağı         :Horonda eğilme.                                  
Alemeşkere :Alani, açıkca yapma.
Aluşuk         evamlı gelen.alışkan.Ucu yanan odun.
Amade       :Hazır olan                   
Amel          :İshal.                                                     
Andaval       :Salak,aptal 
Andır         :Adı bilinmeyen.İşe yaramayan.
Andır kalsın:Uzak dursun .
Angaz          :Büyük,ağır ve hantal eşya.                             
Angut          :Aptal,avanak                                                                             
Annak          :Meydan,görünür.                                
Annaklama   :Gözetleme.bakma.                              
Anlak           :Açık alan.
Argış            :Yük taşımada  verilen mola.                                 
Arpacık         :Gözde çıkan sivil.Ekilecek küçük soğan .                           
Arısokması     :Arı ısırması.
Arkuru          aralel.
Arkurulamak:Yan tarafa doğru gitmek.
Artuk            :Yemekten arda kalan.
Aruk              :Zayıf.
Aruklama       :Zayıflama.                                               
Aşak            :Yünden ip yapma aracı                   
Aşar             :Olgun turşu                                     
Aşana            :Evlere giriş kısmı
Aşıkatma       :Yarışma.Rekabet.                           
Aşlama         :Meyve ağacına aşı,veya ekleme     
Aşki               :Olayın nedeni belli olması.
Aşmak          :Geçmek
Aştı              :Geçti.
Atkı              :Omuza alınan örtü,şal.               
Atlak             ereden kolay geçme yer.
Atlama          :Ayıklama.Fındık ocağını budama yapmak.
Avcuk           :Ellin iç kısmı.Aya.                                                    
Avu              :Zehir,orman güllü.                           
Avuz             :Doğum yapan ineğin ilk sütü
Ayam            :Hava.Hava durumu.          
Ayama          :Takma ad,lakap.                                                                 
Ayalama        :Koruma,yetiştirme.
Ayetse                   :Yavaş yavaş.
Ayırtlama      :Temizleme.
Aykuru         :Ters                                                                                                
Aylak           :Avare gezen.
Ayı kulağı    :Zehirli bitki
Azgun         :Çıldın,deli.                                                                                                  
Azık           :Yolculukta bahçede yenecek yemek
Azma         :Olduğundan fazla gözükme.Gelişme.
Azman        :Melez. 
                                                                         
 
                                                                                                       
              -B
Bacca,bahça  :Bahçe.Fındık bahçesi.
Bad                :Koyun geceleme yeri.
Baddal          :Geniş,bol                                      
Bahalı            :Fiyatlı    
Bakraç          :Kuplu süt,su kabı.
Balçık           :Çok sulu çamur.
Baldıran         :Yabani bitki.
Bannık          :Yabani mor çiçekli bitki.
Bar               :Beyaz küf.
Baraballi      :Tabanca çeşiti.
Bardabaş       :Çok gürültü yapan kişi.
Bat               :Tahta avlu,çit.
Batıl             :Geçersiz.
Batırma        :Sokma.delme.
Batman        :Bir sürü.Ağır.              
Basuk           :Zayıf cılız çocuk.Kısa,cüce.
Basur           :Mayasıl.Kaşıntı.
Başak            :Toplamadan kalan fındık.Soğlama.
Bayak            :Az önce.Demin.
Bece             :Gece.
Bed               :Kötü.Çirkin.
Beduru         :Kuyu kazanı
Bel              :Çatal ağızlı tarım aleti.
Bellemek     :Toprak işlemek.
Belertmek    :Gözünü iyice açmak,Korkutmak.
Berata           :Tabanca çeşiti.
Bere             :Koyun sağım yeri.                                                 
Beri              :Burası.
Besbelli         :Herhalde.Belli ki.
Beşbıyık      :Muşmula meyvesi.
Beter            :Çok,fena.
Beylik           :Fabrikasyon.
Bezene         :Bezelye
Bıldır           :Geçen sene.
Bızdıklama  :Hızla koşmak.tekme.
Bıllak           arlak
Biçik           :Yeni doğan buzağı.
Bibi              :Büyük hala.
Bidutam         :Az,Biraz
Bile              :Beraber.
Bileki           :Ekmek pişirilen  kap.
Bidorama     :Azıcık.
Bisürü           :Çok fazla.
Bişi              :Önemli gizli söz.
Bitduma       :Azıcık.
Bittik            :Çok az ,minnacık                                          
Boduç         :Ağaç kap.                                   
Bohça           :Beze sarılarak taşınan eşya.
Bostan         :Hıyar
Boydak         :Yalnız başına.
Boyuna        :Sürekli,devamlı.
Bozaltı           :Alaca karanlık.
Böce             :Fasulye.                                                                    
Böçük           :Böçek.
Böğün           :Bugün.
Böğür           :Göğüs.
Börmek         :Uzun sesli öksürmek.
Börülce         :Yabani bitki
Bucaklık        :Evlerdeki mutfak odası.                                         
Buğuz             :Eziyet,zülum.
Buğuz etme    :Eziyet,zülum etme.
Bukma.         :Ters çevireme,sıkma.
Bulaşuk            :İspiyoncu.
Bunamak       :Çok canı darlanmak,sıkılmak.
Buruk            :Acı.
Buymak           :Üşümek.
Bük                üzlük arazi.  
Bükük           :Eğri olan.
Büngüldemek:Yerinde duramamak.Oynak.
Bürümcek      :Beyaz başörtüsü.
Büsumuk        :Bunaltıcı.Sıkıcı kapalı.
Büz                :Beton boru.
Büzük             :Toplu,buruşuk,kırış
 
 
          
          -C- 
  
Cadaloz        :Geçimsiz.Çirkef.                                                      
Cahal           :Bilgisiz,cahil.                                  
Cahdetmek   :Azimetmek.                                    
Camedan      :Vitrin,cam arkası.                           
Cam Işığı     :Gaz lambası.                                   
Camadan      :Keçi kılı sırt çantası
Camış           :Manda.
Canketme      :Yeni anlama.Aklı başına gelme.                                            
Caplama       :Az kalın kereste.cıta.                             
Cara              :Akıntı.                                            
Caranak        :Sağnak yağmur.
Cavaloz         :Sincap
Caydak        :Yalnız,tek başına.
Cazgır          :Çok konuşan.
Cazı             :Kurnaz.Hırcın.Fesat kadın.
Ceccal          :Çok yaramaz çocuk.
Celecoş       :Keş pişirilerek yapılan yemek.
Celep          :Koyun sürüsü,davalar.                 
Cember      :Başörtü çeşidi.                                
Ceek Garga   :Bağıran alakarga.
Cenderme      :Jandarma.                            
Cenik            :Yaylaya göre sahil.
Cepken         :Yağmurluk
Cerahat        :İltahap.İrin.
Cereme           :Zahmet,eziyet,sıkıntı.                       
Cerlemek       :Sinirlenme,bağırma.                        
Cıbban           :Alkış.
Cıbıl             :Yırtık pırtık giyinen,yarı açık elbise.
Cıbıldak         :Çıblak. Yoksul.                                     
Cıdık              aldan kuş kapanı.
Cıftır               :Çok hızlı şekilde.                         
Cılga               :Küçük ark,ince su yol.Dar yol.
Cılk              :Sulu bozulmuş yumurta.                              
Cımbış            :Komiklik.Şaka.                                         
Cındık            :Küçük.
Cıngıl             :Küçük su kapı.                                            
Cırankettirmek:Vurmak,ses çıkartmak.
Cırcır            :İplik sarma aleti.Devamlı olan ses.                  
Cırıfta             :Küçük ekmek,kızartma.                  
Cırıtla             :Hamur işi yağda pişen lokma.         
Cırım cıngıl    :Çok fazla.-Yırtık,pırtık.
Cırmak :Kök.Ağaç kökü.
Cıscıbıl            :Çırılçıplak.
Cırtlık              :Küçük çalı kuşu.                
Cızan               :Oyun bozan.
Cızıltı            :İnce sızan akan.İnce ses.                                                
Cızmak           :Çizmek.
Cibilliyet        :Soy,sülale.Secere.                                           
Cicik               :Meme.Göğüs.
Cidduk           :Küçük sevimli çoçuk.                                                                  
Ciğik               :Küçük ses.                                         
Ciğikleme        :Gizlice gözetleme.
Cilim                :Yapışkan çam  ağacı.
Cimbar             :Harabe yer.
Cimcik            :Cimdik.
Cinibiz.           :Keskin zekalı.Kurnaz.
Cingan            :Çingene                                                                
Civirtmak        :İshal.Oyundan çıkan.                                                                 
Cont             :Lastik çizme,potin.
Cöbre           :Suyu alınmış ezik üzüm posası.
Cöbül            :Süzülecek üzüm şırası.
Cufar               :Zehir.
Cufarlanmak   :Sıcaktan bunalma,zehirlenme
Cücük              :Civciv.                                                                
Cümbürcemat :Kalabalık.
Cürüm             :Çevre.Etraf.
 
 
 
       -Ç-                                                                                        
Çakıldak             :Olmamış ham meyve.
Çalan                :Şelale.
Çaldırmak          :Uyumak.
Çalık                :Bakımsız,zayıf.
Çalım               :Gösteriş,caka.
Çalımsatma       :Gösteriş yapma.
Çalpalamak       :Çalkalamak.
Çalpara               :Kalaylı tencere.                    
Çangal                :Uzun fasulye sırığı.
Çarpık               :Felçli.
Çaplama             :Sallamak.
Çapula                 :Ayakkapı.
Çaput              :Kalın bez parçası.Eski elbise.
Çardak                :Çatı kısmı.
Çatmak               :Rastlama.Rast gelme.
Çavgun                :Sağnak yağmur.
Çavun                  :İz.
Çaytak                 :Bacakları dışa eğri kimse.
Çebiç                 :Keçi yavrusu,oğlak
Çeç                    :Ayıklanmış tane fındık.
Çekek                :Küçük gemi barınağı.
Çekerez          :Bir sincap çeşitti.
Çekişme             :Ağız kavgası.
Çelik             :Oyunda kısa çubuk.
Çençük               :Kapı kilidi,mandalı.
Çendik               :İşaret,iz.
Çenti                   :Dastardan yapılan Süslü çanta.
Çentik                :Çizik,kertük.Yiv.
Çeltuk                :İçi boş fındık çotanağı.
Çepin            :Küçük kazma.
Çepni            :Karadeniz bölgesine yerleşen Türkmen boyları.
Çettüğüm        :Kördüğüm.
Çıban            :Büyük derin sivilce.
Çıbarca         :Eğrelti otu çeşiti.
Çıkıntı           :Evlere sonradan ilave edeilen oda.Görülen uç.
Çıkrık                :Yünden iplik yapma tezgahı.
Çılmık            :İnce çubuk.
Çılpı              oğrultu.
Çıngıl            :Sakık,sallanan
Çıpır              :Alaca çok renkli.
Çıpırdak         :Çok parlak renkli.
Çıtır              :İnce sık dallı dikenli.
Çıtlaböcü       :Ateşböceği.
Çıtlak              :Ateş parçası.Kıvılcım.
Çibre              :Yazı yazma ucu,dolmakalem ucu.
Çiğselti           :İnce yağan yağmur.Çiğse.
Çil                   :Yeni çimlenmiş tohum.
Çileklik           Çalı çileği.Yaprağından çorba yapılan çilek.
Çillenme        :Tohumların çimlenmesi yeşermesi
Çilli                :Yüzü gözü benli.
Çimmek          :YıkanmakYunmak.
Çit                   :Küçük sebze bahçesi.
Çitemek           ikmek tutturmak.
Çitlak              :Küçük ateş parçası,kıvılcım.
Çivil                :Küçük tane.                                                         
Çivit                :Çekirdek.
Çizelti           :Hafif yağan yağmur.
Çomak          :Kısa çubuk.                                                                    
Çort                  ikenli,fundalıklı alan.
Çökelik             :Yoğurttan yapılan kuru peynir.
Çömen               :Ot yığını.Otluk.
Çömez              :Acemi.
Çöllemek          :Bahçeden meyve çalma.
Çölük            :Küçük ağaç parçası.Kuru ince dal.                             
Çöör                 :Mısırın alt sap kısmı.                                   
Çöten                :Mısır kurutulan ambar. Darı ambarı.
Çörtük          :Yabani küçük armut  ağacı.
Çükelik            :Çökelek.Kurutulan ayran peyniri.
Çürük ayı        :Temmuz,ağustos aylarına denir.
 
 
 
 
                  -D-
Da               :Gösterme sıfatı.
Dadanık      :Alışkın.
Dadanmak   :Alışmak.Devamlı olamak.                                                    
Dadduk      :Çok sevimli.                                                   
Dadlı          :Tatlı.
Dağarcuk    :Meşin deri çanta.
Dalaşma     :Kavga etme.İt kavgası.                                                                                            
Damlalık     :Çatıların alt kısmı.
Dandik        :Eğri büyrü.
Danil          :Geveze.Dangalak.    
Darı            :Mısır.
Darlanma    :Sıkılma,bunalma.                             
Dastar         :Yün ipliğinden kilim.                                                             
Daşgun       :Sel,çok yağan yağmur.                                                  
Davun         :Zehir,veba.Kötü.                                           
Dayança      :Koltuk değneği,destek.
Dazırtlatma :Hava gönderme.Yellenme.                                                                         
Dayaşgan     :Destek yapmak.                                  
Debertmek   :Karıştırmak.Debelemek.
Debme :Sıkıştırma.
Değermen     eğirmen.
Değme okunma, temas.                                                  
Dekmük       :Tekme.                                              
Denizlik       :Pencere cam önü beton.                        
Depebızdık   :Takla atmak.
Depmek       :Ayakla sıkıştırma,vurma.
Depreşme    :Gelişme.Oynak.                 
Depük        :Kuru hava,ıslak olmayan.
Derbey        :Lüks lastik ayakkapı.
Derleme     :Toplama.
Derlen        :Toplan.
Derviş        :Okumuş,hoca.
Deşme        elik açma.Patlatma.Yırtma.                                         
Derbey       : Kaliteli lastik ayakkabı.
Deydağa     :İşte orada.
Deyha         :İşte burada.
Deze          :Teyze.                                      
Dırmaç       :Elörgüsü iplik.
Dıtdırıbızdık:Baldırı çıplak.                                                                             
Dıvılcık     :Dolu Tanesi.
Dip           :Ağaç altı.En son yer.
Dibek         :İçinde mısır buğday dövülen oyuk taş.
Dible          irinç , bulgurla yapılan lahana yemeği.
Didinmek   :Çok uğraşmak,çalışmak.
Didişme      :Tartışma,yoluşma.
Dikme        :Meyve fidanı.                              
Dildan        :Kıskaçlı böçek.
Dillendirmek:Herkesce bilinilen.Dedikodu.Yaymak.                                                         
Dilmek        :Kesme,bölmek.                            
Dirgen         :Ot toplama tırmığı.                      
Ditmek        :Tırnakla kaşımak,karıştırmak.         
Dişemek      :Biyeleme,keskin hale getirme.                  
Divit            :İplik boyası.                              
Divildek       :Çok hareketli.
Divrin           :Bir ağaç türü.
Divron          :Ucu V şeklinde uzun sopa.                                                                   
Diyelmek     :Ayakta durma.                            
Diyek           :Ayakta dik duran                       
Dizme           :Tahtadan oda bölmesi.                                                              
Dizlik          :Uzun paçalı don.
Dobuş          :Sivriliğini kaybetmiş körelmiş.
Dongurak     :Büyük çan                                 
Doh             :Dikkat çekmek.                                   
Domagöz    :Bezelye haşlaması.                              
Donatmak   :Hazırlamak,süslemek.
Dolamak      :Sarmalamak.
Dolaşmak    :İpliklerin karışması.                                        
Doruk         :Ladin ağacı.
Dozik          angalak.Başı boş.                                                                   
Dozirik       :Delik fındıktan yapılan oyuncak.
Dönbek       :İri yuvarlak.
Döngel        :Muşmula ağacı.
Döş             :Göğüs kemiği.
Döşek         :Yer yatağı.
Döşlük        :Kolsuz yelek.
Döşürmek   :Toplamak,hasat etmek.
Döşürücü    ilenci.
Dulanmak   :Çok sevmek.Sevinçini belirtmek.
Dundar        :Üstü kapalı yer.Sakin yer.
Dutak           :Kulpsuz elbezi.
Düdek          :Olgunlaşmamış meyve tomurcuğu.Gonca
Düdüklük    üdük yapılan  bir ağaç çeşiti.
Dürzü          :Yaramaz insan.
Düşgün        :Fakir,fukara.
Düşük          :Erken olan,doğan.
Düşün           :Mola,ara verme.
Düve            :Yaşına gelen genç inek.
 
 
 
 
              -E-
Ebegümeci     :Yemeği yapılan yabani bitki.
Ebelik           :Geniş yapraklı bitki.
Ebeguşağa      :Gökkuşağı.                                                                  
Ebrimek         :Erimek,eskimek.
Ece              :En iyisi.Ala,güzel.
Ecir              :Yapığı davranışın karşılığı.Olacaklar.
Ecünnü            :Cin. 
Efgurma          :Sürekli bağırma.                                                                                              
Efil               :Yanma hissi.Esmek
Efsi              :Ucu yanmış odun.
Efrini almak    :Acıdan dolayı aklını almak.
Eğercek        :Yün iplik eğirme aleti.Kirman .
Eğraltlık          :Bir tür imece.                                                      
Ehel             :İyi,güzel. Usta.
Ekinci              :Güneyli.Güneyde iç bölgelerde yaşayanlar.
Elçi                 :Evlilikte aracı olan kimse.                                                             
Elektirik         illi el feneri.
Elguvan           :Mor renkli çiçekli ağaç.
Elleme           okunma.
Elikgeçi         :Geyik,yabani keçi.                                                                    
Elmek           :Avuç dolusu.
Ellik              :Eldiven.
Elti               :Kardeş eşleri gelin.
Emi              :Oldumu,tamammı.
Emmi            :Amca
Emlek           :Tutam.Demet,buket.
Encamı            :Toplam.Topu topu olancası.
Entari           :Kadın elbisesi.
Enni             :Geniş.
Enük             :Köpek yavrusu.
Erikme          :Şımarma.                                                   
Erinmek         :Üşenme,Çekinme.
Erzak            :Kullanılan ihtiyaçlar.
Erzem           :Gerekli.Lazım.
Esbap           :Elbise,Çamaşır.
Essah           :Gerçek.Hakikat.
Eşkere          :Açıkca,alani yapılan.
Eşmek           :Toprak kazmak.
Eşü              :Ekşi,acı.                                                                 
Eşün             :Ekmek çevirme aleti.
Eteklik             :Etek
Eviik             :Üveyik kuşu.
Evcimek        :Eli ev işlerine yatkın.
Ezentere          :Turşu yapılan yabani bitki.
Everme         :Evlendirme.                                                                
Evcülük         :Çocukların aile oyunu.
Evlek            :Bir dönüm arazi.-Mantar
Evsi                 :Bir kısmı yanık odun parçası.
Evlürür :Yeterli.
Evza             : Kibrit.
Ey                   :Bir seslenme biçimi.
Ey vermek      :Seslenen kişiye cevap vermek.
Eyhe               :Başkasına göre hava hoş.
Eylenmek        :Oyalanmak.Vakit geçirmek.
Ezgün           :Çok olgun,yumuşak.
Ezme            :Çiğneme.
Ezber               :Akılda tutma.
Ezük               :Çok olgun meyve.yumuşak.
 
 
 
 
               -F-
 
Fagaz              :Bir tür armut çeşitdi.                          
Fanila              :İçlik,iç elbisesi.
Fanle            :Kollu atlet.                                                          
Fanya           :Gaz lambası çeşitti.
Farfar           :Şişeden yapılan gaz lambası.
Farfara            :Bir tür meşale.
Farime          :Çok hafif.
Fasarak         :Hafif.
Faşırtı           :Ses bozukluğu.
Faşlak           :Kötü,bozuk.
Fayrap          :Ucu ateşli odun parçası.
Feğelfeşkil     aramparça.
Felfekiç           :Buruşuk,yırtık,parçalanmış.
Fellah           :İçten pazarlıkcı.Sahte kurnaz.
Fellik            Bir telaş.
Fer               erman,kuvvet.Hal.
Fene            :Çok,fazla.
Ferik             iliç,genç tavuk.
Ferimek         :Hafiflemek.
Feriştah        :En iyisi.Çok iyi.
Feşel            :Yaramaz.
Fetir             :Saçda pişen buğday ekmeği.
Feyri            :Renk.Yüz rengi.
Fıraktı           :Çubuklardan örülmüş çit.
Fırfıkıç            :ağzına kadar dolu.Sıkışık.
Fırıç             işirilmiş meyve.
Fırındarısı       :Fırında kurutulan mısır.
Fırtana            :Fırtına.Yağmur.
Fışırtmak       :Fırlatıp atmak.
Fışkı                ışkı.
Fıydırma.       :Kaldırıp atma.
Fiğ               :Yemek yapılan bir bitki.                                                                
Firavun         :Art niyetli,fenalı düşünen kişi.                                  
Fiske            :Yavaşca.
Fittik            :Ağaç kabuğu,düdük.
Fodul            :İtiraz eden.
Fol               :Follukta tek olan yumurta.
Follamak        :Kabuğundan ayıklamak.                                                             
Folluk           :Tavuğun yumurtladığı yer.
Foltak           :Bolca,geniş
Foni                : Kapba su doldurmaya yarayan gereç.
Fosaldak         : Suyu çekilmiş.Susuz.
Förtlek          ışarı fırlamış nesne.
Förtleme       :Kaynama.
Förtletmek     :Ateşte kaynatmak.
Fösük              işsiz.Dişleri sökülmüş.
Fuzuli              :Boşu boşuna.Gereksiz.
 
 
 
 
             -G-
Gaale            ikkat.Dikkate alma.                                           
Gabalak         :Yabani bir bitki.                              
Gaban          :Yamaç,bayır.Yamaç.
Gabzımal       :Manav.Sebze meyve satıcıcı.                                    
Gaccuk         :Kadar.                                                                          
Gacır            :Fındığın yaş kabuğu.                       
Gacırgucur     :Sürekli ses yapan,gürültü.               
Gadaklı          ertli.Sorunu olan.                           
Gadimi :Sürekli,ikide bir.
Gaflet              algınlık.Yanılgı.Durgunluk.                                                      
Gagiliç          :Biçimsiz,şekilsiz.
Gagit               :Kuru.Dölsüz.
Gagmuk         armakları  bükmek.
Galemlik        :Baca.
Galabalık       :Kalabalık,çokluk.                            
Galdirik          :Yemek yapılan yabani bitki.
Galeze          :Angarya yapılan iş.                                                             
Galp             :Zamanı dolmuş.Geçersiz.
Gamalik         :İşe yaramaz,uyuşuk.                         
Gambak         :Kel.düz.
Gambazlama   :Başkasına söyleme.Kandırma.                       
Ganayaklı      :Mazlum,sessiz,uslu.Sakin.Uysal.                        
Gancık          işi köpek.                                                                    
Ganayak        :Uslu,sakin,olgun,gariban.
Gandak         :Eğrelti dikiş.Tutturma.Ekleme.
Gapcuk         :Yara kabuğu,üst kabuk
Gapı             :Evin ön kısmı.Kapı.
Gararbazar     :Yaklaşık olarak.Göz kararı.Aşağı yukarı.                               
Garalastik      :Lastik ayakkabı.
Garamuk        :İçi çürük fındık.         
Garavu                   :Ormangülü.Pembe çiçekli.
Garçaşturma.  :Tarıştırma.Tahrik etmek.                                      
Garduf          atetes.                                             
Garegen        :Yabani diken.
Garer               :Karar.Tam kıvamı.
Gargara         :Karıştırma.
Gartoloz          :Yaşlı.
Gartopu        atetes.Gartobak.
Gartobak         atetes.Yerelması.
Garsamba      :Fazla olan eşya.
Gasavet           ert.Sıkıntı.                             
Gasla           :Yalan.
Gasmak         :Germek,sıkıştırmak.
Gasmuk         :Çam kabuğu altı zarı.Kabuk.
Gasmuklu       :Çok pis.Kirden kabuk bağlama
Gatık            :Ayran.Aparetif yemek.
Gasıttan        :Kasıtlı olarak,mahsus.
Gavsuk         :Fındığın dışındaki yeşil kabuk.Çotanak.
Gavsun         :Fındık çotanağı.
Gavun             :Bir armut çeşidi.
Gavunç         :Sıkma.Eneme.Hadım.
Gavut           :Kuru ahlat unu.
Gaybana       :İşe yaramaz.Hayrı olmayan.                                            
Gaybet                   Arkadan konuşma.
Gayde          :Türkü,nağme.
Gaydelenmek :Kendi kendine türkü söylemek.                                                                                        
Gaymak         :Çok güzel.                                                              
Gaymam        :Benim güzelim.
Gaza            :Kaza.Yaralanma.
Gazel           :Kuru yapraklar.                                                       
Gazelen         :İstemeden olan kaza.
Gebic            :Kenarı düzgün olmayan.                                                             
Gebiçci         eğirmenci.
Gecin              :Ayıklanmış fasulye kabuğu.                                  
Geçek           :Merdiven,iskele.
Geçi                :Fena şey.İnatcı insan.
Gedik,           :Oyuk,çukur.
Gedük             :Çok oyuk yer.
Gegecen          :Bir çeşit orak.                           
Gelberi Tırmık.                                            
Gelek            :Yaprak.                                                                    
Gelgeç          :Merdiven,iskele.
Gelincik          :Küçük yabani hayvan.                   
Gelinçi          üğün alayı.                                  
Gelişin           :Gelince,geldiğin zaman.
Gemük          :Kemik                                            
Gergen                   ikenli sarmaşık.                                                            
Gerce           :Sarmaşık.
Gertik           :Çetene.Yiv.                                       
Gevmek         :Ağızda çiğnemek.
Gerevü                   :Ucu çatallı dalları çekme sırığı.
Gerzek          :Geri zekalı.                      
Gevük           :Kuru odun parçası.                                                    
Gı                :Kız anlamında.
Gıbrağa           :Kurbağa.                               
Gıcık             Sinir bozucu.
Gıcır             :Yeni.
Gıcırgıcır        :Yepyeni.                                  
Gıcırık           önen ağaç oyunu.                         
Gıçatmak       :Hayvan tekmesi.                             
Gıdık             :Küçük kuplu sepet.
Gılla              :Sıradan.Dümdüz.Çok yoğun.
Gıllak            :Yağlı parlak.Kaygan.                          
Gımbıl           :Oynak
Gınak            :Bıkmak.usanmak.                                                                            
Gınnap          :İp.                                                                            
Gılık              :Kıyafet,görünüm.                                                               
Gılkuyruk       :İnce uzun.Mızmız.                           
Gıpcık           :Meyve sapı.                                      
Gıpta            :Kıskançlık
Gırağı            onmuş sabah çiğsesi.                    
Gıran            :Tepelik arazi yerler.
Gırdap             üğüm.Dönen kıvrılan su.                        
Gırkmak         :Traş etmek.                                      
Gırklık             :Koyun yün kırkma aleti.                 
Gıksı             :Kıskaç.                                    
Gısmak :Sıkma,çimdikleme.
Gışmık            :Hayvan tekmesi.Çiftte.                          
Gıt               :Az olan,                                   .
Gıtlık             :Yoksukluk,alcık.
Gıvırzıvır        :Öteberi.Küçük eşyalar.
Gıynak            :Tekleme fındık çotanağı.
Gıymık :Küçük ağaç parçası.                                                    
Gibcak          :Ağaç budağı.
Gidişme         :Kaşınma.                                 
Gilik              :Yuvarlak küçük ekmek.                   
Girebi            al kesen küçük balta.               
Girinti           :Tırpan.                                                                 
Girişme          :Başlama.                                             
Gobca           üğme.
Godura          :Oyunda küçük düz taşlar.                                          
Gofil             :Fıcı.
Gofti               :Haylaz.İşe yaramaz.
Gogil               :Saç örgüsü.Ensede toplanan saç topuzu.                                                 
Goğuk           elik.Ağaç kovuğu.
Goğuz             :Aralık,hafiften açık.
Gohnik            :Yaşlı kimse.Moruk.
Gol               :Kol,raf.
Golan              :Odun taşıken sırta sarılan ip.Semer.
Golit             :Taş fırında pişen ekmek.       
Gomit           :Balık çeşiti.                                      
Gonak           :Süslü büyük ev.
Gonuk             :Bir yere konmuş.
Goruk           :İçi boş fındık.
Gopuk           :Bağlantısı olmayan
Goşmak         :Avuç içi.Yanına ekleme.                                                                      
Goşama         :Avuçlama,avuç ölçüsü.                                 
Got              :Külek,ölçü kovası.
Gotkafa         :Büyük,kalın kafa.Salak.
Gotmak         :Kısa küçük ağaç kütük.                                               
Govuk           :Çukur,mağara.
Goya            :Sanki,yani,güya.                                                                               
Gozak           :Olgunlaşmamış,ham meyve.
Gozalak         :Çam ağacı kozalağı.                                                    
Göbel            :Köpek yavrusu.
Göbelek        :Şişman,yuvarlak.
Göçük           :İçeri batmış.Uçurum.
Göden             :Su kurbağası.
Göfterek        :Avare.Haylaz.
Göğ              :Yeşil.Olgunlaşmamış
Göğnümek     :Meyvenin yumuşaması.
Göğnük         :Yanık,ateşli kül.
Göğsükızıl      :Bir kuş çeşiti.
Gölük              :Yük hayvanı.Katır.Hayvan sürüsü.
Göreslenmek   :Birini göresi gelmek.Hasret.Özlem
Görpe           :Taze,yeni.
Gön              :Hayvan derisi.
Göscek         :Gözlük.
Göze            :Suyun topraktan ilk çıktığı yer.
Gukguk         :Gugukuşu.
Gumbul         :Sepet.
Guruş taşı      :Ocak başı raf çıkıntısı.
Guşak           :Belle bağlanan giysi
Guşluk          :Sabah vakti.                                                   
Guvak           :Başta bulunan kepek                                                         
Guytak                   :Çukur yer.Kuyu
Gübür           :Toz birikintisi.Toz kırıntısı.
Güçenme       :Alınganlık gösterme.Alınmak.
Gücük           :Küçük,ufak.                                                     
Gücük ayı       :Şubat ayı.
Gücüktene     :Yaylada çayır bitkisi.
Güdine          :Mısır koçanı odunsu kısım.
Güçük ayı      :Şubat ayı.
Güfe             :Ağacdan yapılan kap,fıcı.                                 
Güfine           :Hayvan yalı konan ağaç kap
Gügüm :Bakır su kabı.Büyük ibrik.
Güllük           :Eğrelti otu.
Gümbül         :Birden yuvarlanma.
Gündarısı       :Güneşte kurutulan mısır.
Gündelik        :Yevmiye.
Gündelikci      :Yevmiyeli işçi.
Günni            :Evden uzak bahçe,orman.                                             
Gürgen          :Kayın ağacı.
Güsgün         argın.
Güveği            amat.
Güvenek        :İnekleri ısıran büyük sinek
Güveç           :Ağaçtan yapılan kap.
Güverme       :Yeşerme.Üstü yeşillenme.
Güzine          :Yemek,ekmek pişirilen fırınlı soba.
Güzlek          :Yayla dönüşü sahil.
Güzlük          :Yayla dönüşü hayvan beslenen yer.
Güzün           :Sonbahar.                        
 
 
                                   
 
         -H-
Haarda                   :Nerede.
Hau                 :İşte bu.
Haura              :İşte şurası.
Haböle            :Böyle.
Habu               :Bu.                                              
Habura                   :Burası.
Hacat              :İhtiyaç                                               
Haccak         :Güzel                                                 
Haçan           :Madem,öyle ise.
Haçan ki         :Ne zaman ki.
Hadi             :Başlama.Başlangıç.                                                                
Halatım         :Kadar,bu ana gelene dek.                                            
Halefet                   :Sohbet,muhabbet.                             
Halik             :Küçük çakıl taşları.Küçük taşlar.                           
Halpıtmak      :Yiyecek,yoğurt yemek.                                
Haltuk           :Hayvan bağlama ipi.Tasma.
Hamamlık       :Banyo odası.
Hambar         :Kiler.                                                                                     
Hametmek     :Yemek yeme,lokma yutma.
Hampal         :Biraz zor.
Hamtevek      :Yabani sarılan uzun bitki.
Hanum          :Kadın.
Happak           :Sade yoğurt.                                                                
Haptirik         elidolu.                                           
Harar            :Çubuktan yapılan büyük örme sepet.         
Harhar          :Yoğun çalışma.
Harez              :Boş arazi.
Harın               ayanaksız.
Harız               :Terkedilen boş tarla.                                                        
Hark             :Su kanalı.                                          
Hartama        :Çatıya kaplanan ince tahta.
Has              :İpek,parlak kumaş.Ona özgü.Yakıştı.
Hasbağal       ostluk kurma.
Hasbel          :Az buçuk.                                                            
Haset              :Kıskanç,fesat.             
Hasgız          :Hanım hanımcık,nazik.                     
Haşara          :Yaramaz çocuk.                                 
Haşıl             :Mısır yarması yemeği.                       
Haşimdi         :Şu anda.Hemen.Tam şimdi.
Haşlak            :Yakıcı,kavurucu.Yarı pişmiş.
Haşöle             :Şöyle.
Hauşu              :İşte şu
Hatça              :Hatice adının yöresel söylenişi.
Haus               :Hafız adının yöresel söylenişi.                                                        
Hatırtı           :Gürültü.
Havli             :Güç kuvvet.Derman                                        
Havruz          :Çocuk lazımlığı.
Havse              :Hafıze adının yöresel söylenişi.                                                                 
Hayan           :Yineleme,yola gitme.
Hayana           :Önden,devamlı.                                  
Hayat           :Eve giriş bölümü,balkon.Antre.
Hayda           :Böyle mi olacaktı.Buda ne.
Haydi            :Gel.Gelmesi için sesleniş.                
Haylaz          :Avare dolaşan.                                   
He               :Evet,onaylama.                                  
Hedik            :Karda batmayan ayakkabılık.
Helenpir         :Külüstür.Angaz.
Helim             :Halim adının yöresel söylenişi.            
Helle             :Undan yapılan sulu çorba.                
Hendek         erin kazılmış çukur sınır.                
Henki            :Şımarık.
Henkirleme   :İhtiyarlamak.                                             
Hennük         :Islak,nemli,tavlı.Verimli yağmur.
Hepek           :Kapak.Gizli geçit kapağı.                                                                                                                   
Hepenk         :Evlerde gizli geçit.                             
Hepirhepir      :Alelacele.
Herdem         :Her zaman.                                           
Heri              :Henüz.Pekiştirme.
Herk              :Tarlayı toprağı sürme işi.                                                                                             
Herkeş           :Elalem,herkes
Herkiş            :Açıkca yapılan.
Hers              :Hırsla karışık sinir.
Herslenmek   :Sinirlenmek.
Hevlane        :Küçük tencere.                                  
Hevle            :Ayni,öyle. 
Hevlek          :Bir mantar çeşiti.
Heyleme       :Hayvanlara seslenme.
Heysin          :Hasan adının yöresel söylenişi.
Hılli              :Göründüğü gibi olmayan.
Hımbıl           :Uyuşuk.
Hınkırmak     ;Sümkürmek.
Hıntak           :Gevşek tıkız sıkı olmayan.
Hınzır            :Gizli art niyetli.Fesat.
Hırpani           :Biçimsiz giyiyen.                                                           
Hırpetmek      :Birleştirmek.eklemek.Örtmek.
Hırtlama        :Ezerek parçalama.
Hışım            :Birden hareketlenme.
Hışır             :Yıkık.dökük,eski.Kullanılmaz.
Hışırlak :Yarı eski,eskimiye başlamış.
Hıtlamak        :Kesmek,parçalamak.
Hıytık            :Yırtık,parçalı.                                                                
Hıza             :Sıra,dizi.                                                         
Hızan            :Çocuk.
Hızar               :Büyük testere.
Hızım darı       :Zayıf mısır.
Hilefsiz            :Saf.Temiz.Pürüzsüz.
Him                 uvar temelin toprağa oturduğu yer.
Hirtik              :Geçimsiz,dirliksiz.Fesat çıkaran.
Hodul            :Kaba,kabaca.
Hoğol              :Çabuk olma.                                            
Hoğoldama     :Çabuk koşma.                                                        
Hokka              :Mürekkep.
Hokkabaz      :Cambaz.
Holasa             :Gelişigüzel yapılan iş.
Hollama         :Fındık ayıklama,taneleme.
Hombul         :Kaba davranan insan.Şişman
Homhom        :İnsanlarla fazla konuşmayan.
Honça             :Küçük yün torba.
Hopalak           :Tombul.
Hopcin          :Fasulyeli,soğanlı lahana yemeği.
Hopculama    :Zıplama.
Hoplama        :Yüksek yerden atlama.
Hopul             :Unun tortusu.
Horon             :Bir araya gelerek oynanan oyun.
Horsa              :Heves.
Horsasını almak:Hevesini almak.
Horsası geçmek:Hevesi geçmek.                                                               
Hortlak          :Hayalet.Cin.
Hortik           :Küçük yavru.
Hotur            Bodur kalmış ağaç.
Hoşaf           :Suda pişirilen meyve.Komposto.
Hoşkil             :Bir tür kağıt oyunu
Hoşmak         :Fasulye ezmesi.
Hoşran          :Yemeği yapın yabani bitki.                                                         
Hoşthoş        :Köpek kovalama
Hoşuran          :Yabani bitki.
Hoyda           :Hep beraber.Birlikte.
Hoyrat          :Başıboş,avare dolaşan.
Hozan             :Sık çalılık.
Höl               :Çok sulu,ıslaklık.                                                           
Höldirik          :İçi dışı görünen.Basit yapıla eşya.                                                                       
Höldüredek    :Birdebire.
Höltek           :İşi bitmiş,süresi dolmuş.
Hörelenmek    :Kafa tutmak.Dayılanmak.
Hösdüremük   :Tatsız içilemiyen çay.
Hörtük          :Ayı yavrusu.                                                                
Höşül            :Bozulmuş ezilmiş meyve,sebze.
Höşmek         :Ekmek ezmesi.
Hulukcu          :Çok kalabalık.
Huy              :Alışkanlık.
Hütceten         :Aniden.Birdenbire.Beklenmeden olan.   
 
 
 
                                                           
         -I-                                                   
Ibalı             :Nemli,ıslak. 
Ilgın             :Baygın                                                                                                      
Imık              :Sıcak.
Imımak           :Isınmak                                                 
Ipımık           :Çok sıcak                                                                                 
Irgag            :Gevşek,bol olan.                               
Irgamak        :Sallama.                                             
Irganmak       :Sallanmak.Kımıldamak.
Irgat                :Amele.İşçi.
Irıb                  :Yöntem.Püf noktası.
Isgarbin           :Ayakkabı.Kundura.                                          
Islak             :Sulanmış,yaş                                      
Islık              :Ağızla çağırma,tiz ses.
Istınka            :ağzına kadar dolu.                      
Işgın             :Fındığın taze sürgün dalları.Fındık filizi.              
Işımak           :Gecenin aydınlanması.                       
Işıldak           :Bir çeşit gaz lambası.
Işmal            :Yeni taze sürgün.                         
Işmar            :Göz ile işaret etmek.
Iymak           :Sermek.Yaymak                                                   
 
 
 
 
 
       -İ-                  
İbrik             :Kuplu su kabı.
İçellenmek     :Üzülmek.Alınganlık göstermek.                                                           
İçlik                :Gömlek.
İğdiç               :Eğri bacaklı.
İkretmek         :Tiksinmek.Nefret etmek.
İlenmek         :Beddua etmek.
İleriki Gün      :İki gün sonrası.Önceki gün.
İlik               üğme deliği.Kemik içi.
İlistir            elikli bakır süzgeç.Metal kalbur,kevgir.
İlmek              :Düğüm.                                                                 
İndem           :O kadar değil.
İnme            :Felç olma.
İrepata            :Ekmek yapmaya yarayan.
İrin               :İltahap.Cerahat
İs                uman,ateşten çıkan duman lekesi.
İsin                  :Hüseyin adının yöresel söyleme.                                    
İskembi          :Sandalye.
İstif              :Yığın,öbek yapma.
İşmak etmek   :Baş,göz ve elle işaret etmek.
İt Dirseği        :Arpacık.
İyicene            :Hepten.İyice.
İzavra              :Köle,amele.
İzmarit            :Sigara artığı.Bir balık.
 
 
 
 
            -K-
Kabakcı          :Ordululara verilen ad.                                          
Kabarcık        :Sivilce.
Kabcuk         :Boş fındık kabuğu.                                                       
Kaçmak         :Koşma.
Kağat           :Kağıt.
Kahyası         :İlgili.Alakadar.                            
Kakma          :Çivileme,vurma.
Kakmuklamak:Yumrukla itip kakalamak.
Kaliser            :Şebinkarahisar.
Kaltak           :İşe yaramaz.
Kanca           :Askı çengeli.
Kancık            işi köpek.
Kanma          oyma.İnanma.
Kapçak         :Su toplama çukuru,yalak.                                             
Kapşon            :Giyeceklerin başlığı.
Karaltı           :Gece belli olmayan nesne.
Karakış          :Aralık ayı.
Kara lastik      :Lastik ayakkabı.
Karatavuk       :Bir çeşit kuş.
Karduf          atetes.
Karşılama       :Bir Giresun oyunu.Geleni bekleme.                                               
Kasele          :Ayarlama.
Kasnak          :Yuvarlak tahta.                                                            
Kaşmir          arlak kumaş.
Katakulli         :Üçkağıtcılık.Oyun.                                                                
Katır             :Yük hayvanı.                                                                          
Katran          :Zift.
Katuk              :Ayran.
Kav              :Kuru ağaç mantarı.
Kavşatma      :Genişletme,yumuşatma.
Kavruk :Çok kurumuş.
Kavuma gitme:Düğünde gelin evine ziyarete gitmek.
Kavut           :Kuru.Kepekli un.
Kaykıl           :Yana kayma.Öte gitme.                                           
Kaynar          :Çok sıcak olan.
Kaynarı         :Azarlama deyimi.Ölmeyesice.
Kaynana        :Eşlerin anneleri.
Kaynata        :Eşlerin babaları.                                                         
Kayıncı          :Hanım erkek kardeşi.
Kayıntı :Aperatif  yapma.
Kazma          :Tarım aleti.Toprak eşeleme.
Kebelek         :Kelebek.Uçan böçek.
Keçe            :Keçi kılından dokuma.Sert dokuma.
Keçemen       :Kertenkele.
Keçibaş           :Yarı kel kimse.
Keçilik           :Yabani ağaç.
Kef               :Curuf,tortu.
Kefli             :Kir,kirli.
Kekeç           :Kekemen.
Kelep            :İplik çilesi.
Kelçük          :Meyvelerin iç kısmı.Meyve koçanı.
Kelle             :Mısır koçanı.
Kelek            :Hayvan çanı.
Kelem           :Karalahana gövdesi.
Keleplemek    :Fırlatıp atmak.
Keller              :Kertenkele.
Kelif             :Basit yapılışlı sığınak.Baraka.                                                  
Kelpenti        :Çivi sökme aleti.
Kemçük          :Biçimsiz.Çukurca.
Keme            :Büyük fare.
Kemre           :Hayvan gübresi.                                                             
Kendir           :Kenevir.                                                                       
Kenef           :Tuvalet.
Kerenti           :Tırpan.
Kesek           :Kısa çubuk.Kuru toprak parçası.
Kesik            :Yara.Yaralı.
Kesmük          :Tahıl başağı.
Kestirme        :Kısa mesafeli yol.                                                    
Kesitmek       edikodu yapma.                                                                  
Keşan           :Başa,belle bağlanan yöresel örtü.Peştambal.
Keşap           :İçilebilinir berrak temiz su.
Keşgül          :Su kabağı,su kabı.
Keşik            izi,sıra.
Keşir               :Meyvenin yenilmeyen kısmı.
Ketun           :Elisıkı,cimri.Bağlı.
Kevgir           :Süzgeç.                                                                     
Keyfanı         :İhtiyar kadın.Kocakarı.
Keyif            :Rahatlık,yatmak.
Kıble               :Güneyden esen rüzgar.
Kımıldamak     :Ayağa kalkmak,hareket etmek.
Kıpkızıl :Çok kırmızı.
Kışkış            :Kovma.Gönderme.
Kışla             :Böğürtlen kaplı orman.
Kıt               :Çok az bulunan.
Kıvrıl             :Eğri.Bükük.
Kıymık           :İnce odun parçası.
Kıytırık :Hafif işe yaramaz.Değersiz.
Kızıl              :Olmamış,ham.
Kile              :Ağırlık ölçüsü.
Kiltik             :Küçük sabun parçası.
Kivra            :Tutarsız kadın kız.
Kiraz ayı         :Haziran ayı.
Kiraz duzlusu  :Kirazın tuzlu salamurası.
Kirko               :Tirizma vurma aleti.
Kodaman         :Yaşlı zengin kimse.                                                                
Kof               :İçi boş.
Kofil               :Fıçı.
Konuşuk         :Söz birliği.Laf,söz.
Kopça             üğme.Kısa bacaklı kimse.
Kopil             :Küçük çocuk.
Kopuk            :Bağlantısı olmayan.Serseri.
Kor               :Ateş.
Korgon           :Mısır çorbası.
Koruk             :İçi boş fındık.                                                                 
Kot              :Tahıl ölçüme kabı.                                                  
Kotmak         :Ağaç tabura.
Köhne             :Çok eski.                                                            
Kökçeğiz       :Küçücük ağaç kökleri.                                                    
Kökleme        :Fındık fidanı.         
Köm                :Toprak ev.Hayvan ağır.
Kömeç            :Kuru ağaç parçası.
Kömsük         :Kısa küçük mısır koçanı.
Kömüş          :Manda.
Kösere          :Yuvarlak bileği taşı.                                                         
Kösmük         :Sigara izmaritdi.
Köstü           :Köstebek.                                                                   
Köstüre         :El ile çevrilen bileği taşı.
Kötek           ayak.Kısa deynek,sopa.
Köz              :İyi yanmış odun,ateş.       
Krizma :Toprağı derin kazma.        
Kub              :Tutulacak yer,sap.
Küçüleme        :Çember ile sıkı baş bağlama.
Kuduruk        :Kuduz.Deli hali olan.
Kufa             :Tahta su kabı.
Kulaç            :Açılan iki kol arası.
Kulaklı :İki kulplu tava.                                             
Kulübe          :Küçük tek odalı yapı.
Kuma              :Ayni erkekle evli kadınlar.
Kuytu           :Çukur.                                                                                    
Kuzlak           :Kuzeye bakan,fazla güneş almayan.
Külek            :Yuvarlak tahta kap.
Külek kafalı   :Büyük kafalı geç anlayan.
Küllük           :Ocakbaşı kül toplanan yer.
Külür            :Bezelye.
Külüstür        :İşe yaramaz,eski.
Kümbet         eğirmen unluğu.Büyük ağaç kap.
Kümbül          :Kambur.
Küpbaş           :Kocakafalı.Başı büyük.
Küpü              :Baltanı sırtı,arka tarafı.                                                                   
Kürtük          :Buz tutmuş erimeyen kar yığını.
Kürün           :Su içilen alınan ağaç çeşme.
Kütmek         :Küçük tahta oturak.Tabure.
Kütük           :Kalın kereste.Kesik ağaç kökü.
Küveç             :Ağaçtan yapılan kap.                   
 
 
                 
 
              -L-
Lapçin          :Takunya.
Lavaş           :Yassı yumuşak ekmek.Pide.
Laz Armuttu   :Giresun’da yetişen bir armut çeşidi.
Leftir               :Karışık
Lepelek         :Hafif,ince,tül.
Leş              :Hayvan ölüsü.
Lobut              :Büyük değnek.Şişman iri kimse.
Lobya             :Kuru fasulye.
Lomya            :Taze fasulye.
Löç              :Islak.Suya doymuş.
Lök              :Çok sulu.
Löküz           :Tüplü gazlı parlak ışık veren lamba.
Lül               :Undan yapılan tavuk yemi.
Lülemek         :Bir şeyin ucu yontma.Sivriltme.
Lülü              :Yemlemek için tavuğu çağırma.
 
 
 
 
        -M-
Mabeyin         :Oda.Bölme.
Macir              :Göçmen.
Macirce           :Göçmenlerin konuştuğu dil,şive.
Mada            :İştah
Madalı           :İştahlı.
Madema        :Niçin,neden.                               
Mafir            efa.Kere.kez.                                                
Mağatcama:  :Meğerse.Onun için.
Mağzer         :Tüfek.
Mahna            :Mazeret.                                                           
Mahnalık        :Sebep.Dayanak.
Mahlukat       :Yabani havyan.Yaratık.
Makluvat         :Zayıf yabani hayvan.
Maksus         :Yalandan.Kandırmaca.                           
Makta             :Orman kesim yeri.Arazi bölümü.
Malak           :Manda yavrusu.
Mam               :Bir tür oyun.
Mamali           eynir küçük kurdu.
Mandalin         :Mandalina.                                                
Mapus          :Cezaevi.                                                                            
Marguç         :Biberon.                                                                               
Mastı            :Çoban değneği.Sırık.Sepet çubuğu.
Maşagat           :Uzun çalışma.Uğraş.
Maşat              :Çalışma.Caba.
Maşraba          :Su içme kabı.
Maraz             :Ruhi hastalık.Sıkıntı.
Matrak          alga geçme.Güldürme.
Mavzer           :Tüfek.
Mayıs           :Yabani çilek.
Maza            ükkan.
Mazı             irekler üzerine yapılan kiler.
Medek            işi manda.
Meci             :İmece,ırgat.
Meğel             :Küçük geniş çalışma.İsteme yanlısı.
Meğersem      :Başka türlü.Alternatif.
Meh             :Al,buyur.
Melanet        :Bela.Baş belası.
Melavcan      iken sürgünü,filizi.
Melhem         :İlaç,merhem.                                          
Melun           :Tehlikeli.Şeytan,yılan.
Mendabur      :Kötü,kirli.                                                                                                  
Mendek         :Yemeği yapılan yabani bitki.
Merek           :Hayvan yemleri konulan yapı.
Mertek          :Kereste,direk.
Merulcan       :Yenilen taze diken ucu,sürgünü.
Mes              eri ayaklık,çorap.
Meşagat        :Uğraşma.Zorluk çalışma.                                                
Meşebe         :Su kabı,maşraba.
Mıcır             :İnce çakıl taşları.
Mıh              :Çivi.
Mırık             :Ses çıkarma.
Mırız             :Zayıf,hastalıklı.
Mısgıç           :Eli sıkı,cimri.
Mısmıl            :Uyuşuk,tembel.
Mıymıntı        :Huysuz,sorunlu kişi.                                                  
Mızıkcı :Oyun bozan.
Mızmız :Çok nazlı.
Mil               :Elişi yapılan tığ.
Mintan          :Gömlek.
Misir             omates.
Mitil              :Yer yatağı,döşek.                                                    
Miz               :Buzağın ağzına takılan çatal demir.                                    
Momuli           :Küçük kurd,böcek.
Mostra             :Kösele.
Mort             üşüp bayılan.
Mökem :Sağlam.
Mööşkokan    :Kötü kokan.
Muabin          :Evin ana direği.
Muallak         :Sahipsiz.                                                                 
Mudara         :Sağlam olmayan,eğrelti duran.
Mugalif           :Zayıf,dayanıksız.
Mugayet olma :Sahip olma.Korumak.
Mundar         :Birdenbire kesilmeden ölen.Pis.
Munzur         :Baş belası.Dert.
Murç            :Kalın demir delgi,keski.
Muska           :Boyuna takılan dua.
Musluk :Mutfakta bulaşık yıkama yeri.Lavabo.
Mükgem        :Sıkı.Kuvvetli.Sağlam.
Münafık         :Fesat.Cadı.
Müsrif           :Savurgan,savruk.
Müşkül :Zor,zorluk.                                                                        
 
           
 
 
       -N-
Nacak           :Küçük balta.                                                                  
Nah              :Al,alsana anlamında.
Namazlağ        :Seccade.
Namazlık        :Beyaz başörtüsü.                                               
Nalça            :Ayakkabının alt demiri.                                                             
Nalgun          :Nakliye,geçiş ücreti.
Namlu           :Mısır sapı,ot demetti.Tabanca borusu.
Nar              :Ateş,ateş parçası.
Nebri               :Gayri İslam olan kimseler.
Nebze           :Azıcık,zerre kadar.
Nene               :Nine.Babaanne.Anneanne.
Ne olisin        :Neden karışıyorsun.
Nelik             :İhtiyaçlar.Yiyecekler.
Nendabur      :Kirli,kötü.                                                                    
Nerdek :Üzüm suyu,şırası.
Nezik              :Güzel.Taze.
Nezük             :Çok taze.Tatlı.
Nifi                 :Gayri Müslim kadın.Açık giyinen,açık saçlı.                                            
Nire              :Nere
 
 
 
 
          -O-
Oba    :Yaylada konaklama yeri.
Obuz   :Küçük dere.Dar vadi.
Okarı  :Yukarı.
Okka   :Ağırlık ölçüsü.
Orak   :Mısır,ot biçme aleti.                                                               
Orak ayı:Temmuz ayı.
Oslama  :Boşuna.                                                                      
Osmak :Kıyaslamak.
Otlak   :Hayvanların otladığı yer,mera.                                            
Otluk   :Uzun ağaca sarılan mısır sapı,yığın.
Oyrak  :Çukur arazi,uçurum.
Oysama:Oysa,halbuki.
 
 
 
 
        -Ö-                                                                             
Öbür             :Başka.Başkası.
Öd               :İrin,cerehat.
Ödlek            :Korkak.
Öğez            :Küçük sinekler.                                                   
Öğürmek       :Kusmakya başlamak.                                                    
Öğürsek        :Kızgınlık gösteren hayvan.
Öklemek        :Bağlamak,sabitlemek.
Öklü             :Bir yere bağlı olan.
Ölin              :Öğlen vakti.
Ölümcür        :Çok hasta.
Ömeç           :Tereyağlı taze mısır ekmeği ezmesi.
Örkürmek       :Bir kişinin taklitdini yapmak.Özenmek.
Örüzger         :Rüzgar.Yel.
Öse              :Ateşte ucu tutuşmuş yanan odun.
Öte              :Uzak taraf.
Öteki            iğeri.
Öteberi         :Eşya.
Ötürük          :İshal.
Öveç            Yaşında erkek koyun,koç.
Öyme           :Sürme,bulaştırma,dokundurma.
Özül             :Yabani ağaccık.
 
 
 
 
       -P-
Pakça              :Küçük ev.Serentiye benzer yapı.
Paçuri              açavra.Bez parçası.
Padar           :Çam ağacı kabuğu.                                           
Pağac           :Kor ateşli külde pişirilen ekmek.                                    
Pahal            :Bencil.Kıvkanç.
Pakla            :Fasulye.                                                                    
Palak            :Manda veya ayı yavrusu.
Palan            :Minder  çeşidi.Kalın örtü.
Palaska         :Kemer.                                                                    
Palaspandıras  :Apar topar birden.Patır kütür
Paldır            :Otsu hayvan yiyecekleri.
Palıç             :Hamur ekmeği.                                                                 
Paltan           :İri kurbağa.                                                      
Pancar          :Karalahana.
Pança              ençe.Çok kıllı el.
Pandır             :Hayvan yiyeceği yabani ot.
Papara          :Ekmek tatlısı.Dayak.
Parıltı            :Işık.Alev.
Parlama         :Bağırma.
Pasa                :Habire.Devamlı.
Paşapaşa      :Mecburen.Zorunlu olarak.                           
Paşka           :Tek odalı küçük ev.Kibrit kutusu.
Patar            :Kısa kalın kereste.
Patapat                  :Berabere.Eşit.
Patırtı           :Gürültü.
Patik            :Kısa örme çorap.                                                             
Patlanguç      :Yabani bitki.Oyuncak.
Patoz               :Fındık taneleme makinesi.
Payanda        estek.
Payandura       :Çok kuvvetli destek.
Paydak                   :Yan yürüyen.
Payırtma       Yırtma,parçalama.
Paykırtmak     :Kaçırmak,ürkürtmek,Korkurtmak.
Peğe            :Bahçe kenarı taş örgü.Duvar.Engel.                                     
Pek              Sağlam.
Peklik            :Kabızlık.
Pelte            arça.Ayrı.
Peltek           :Kekeme.
Pelit             :Meşe ağacı çeşiti.
Pere                 :Koyunun toplandığı yer.
Perçem         :Alındaki saçlar.
Pervaz             :Kapı pencere kenarı.                                                     
Pestil            ut pekmezi kurutması.
Pestili çıkma   :Çok yoğurlma.                                                                
Peş              :Yama.Ek.                                                                   
Peşt             :Arka taraf.
Peşgi            :Küçük soba.
Peşgir           :Havlu.
Peşi              :Art,arka.                                                          
Peştembal     :Belle bağlanan yöresel giysi.
Peydaolma     :Meydana gelme.
Pezük           :Havuç cinsi,yenilen bitki.
Pıddak             aylamış mısır.
Pıllamak         :Uçmak
Pıllaböcü       :Uğurböceği.
Pırıltı             :Işık yansıması.
Pırlak            arlak olan.
Pırtı              :Elbise,giyisi.Çamaşır.
Pıtırak           :Yapışkan.
Pıtlak            atlamış mısır.
Pıtlakdarı       :İnce taneli mısır.
Pıykırtmak      :Kaçırmak.
Pıymak :Hızla koşmak.
Picali               :Bezelye.                                                                         
Piç               :Fındık kökünden çıkan yeni sürgün.
Pinekleme      :İş yapmadan bekleme.
Pipirik             :Cesaretsiz.Şüpheci.Gölgesinden korkan.
Pisi               :Kedi.
Pişt              :Bir çeşit seslenme.
Poğul            işmiş mısır koçanı.
Port             :İşe yaramaz yün.                                                         
Porsuma        :Yıpranma.Aşınma.                                                      
Posurma        :Giysilerin eskimesi.
Pörtlek          atlak.
Pösteki                   :Yünlü koyun derisi.
Pöstekisi çıkma:Çok çalışarak. yorulmak
Pöşge           :Soba.
Pur               :Bir çeşit toprak.
Putuna                   :Turşu konulan büyük tahta fıçı.
Pür               :Çam dalı ucu ,yaprağı
Pürcek          :Çok sık uzun püskül.Salkım.                                        
Püre             :Sebze,meyve haşlaması,ezmesi.                                  
Püs              :Mısır koçanı püskülü.
Püskül           :Süs.                                                                       
 
 
       
 
 -R-
Rafan gitmek:Çok hızlı gitmek,ilerlemek.
Rahle         :Kitap okuma sehpası.                                   
Rahmet      :Yağmur.
Reşat         :Altın.                                                                              
                                                       
 
 
                                                     
        -S-
Saablanma:Sahip çıkma.
Sabat  :Sabır.Bekleme.
Saç    :Üzerinde ekmek pişirilen tandır.
Saçayağı :Saç altı üç ayaklı yuvarlak demir.                                                  
Sadır   :Sidik.
Sağnak         :Yağmur.
Sağrak   :Tereyağı saklanan ağaç kap.
Sahan :Geniş derince bakır yemek kabı.
Sakar  :Hayvanın alında bulunan beyazlık.
Sakat  :Vücutda çıkan yaralar.Cıban.
Sakartlak :Kan emici böcek.Kene.
Sakırca   :Beyaz çiçekli kökü yenen yabani bitki.                                                          
Sal        :Tabut.
Salamuk  :Tuvalet.                                                                         
Salık      :Tarif.Yön gösterme.
Sali         :Salı günü.
Salma     :Serbest bırakma.
Salman    :Köy bütçesine verilen para.
Sandım     :Zannettim.
Saplık       :Balta,kazma sapı.                                                                         
Saplıayak : Ayran metal kepçesi.
Sarıavu    :Saru çiçek açan ormangüllü.
Sarıncalı   :Yabani sarı arı.                                                            
Sarma       :Etrafını çevirme.Lahana dolması.
Sasuk         :Tatsız. Lezzetsiz.                                                                   
Savak       eğirmen suyunu yönlendirme.
Savmak     :Atlatmak.Kesmek.
Savruk       :Müsrif,eli açık.
Savuşma    :Gitme.Sırasını geçme.
Sayfan                 :Bahçelerde bekçi kulübesi.
Sazak        :Bataklık.Çamurlu.
Sazlık        :Sürekli su tutan arazi.Batak.
Sazmak     :Islak çimen.
Sef           :Yanlış.Hata.Ters yön.
Seflik        Yanlışlık.
Seğirtmek :Koşmak.Fırlamak.
Seki           :Tarlalar arası tümsek sınır.   
Sekmen     :Küçüçk tahta oturak.
Selek        :Ortaboy sepet.
Semekse    :Üzüm çorbası.
Semete       :Sebep,neden,vasıa.Uyku sersemliği.
Sendeleme:Dengesini kaybetme.
Sepetbaş    :İçi boş kafalı.
Sepgen      :Rüzgarlı yağan yağmur.                                                            
Serenti               irekler üstüne yapılan kiler.                                                 
Sergü        :Üzerinde kurutma yapılan örtü.Çarşaf.                                 
Set           :Oturma yeri,koltuk,sedir.
Sıbıç         : Sebze ve meyve sapı.
Sıçan        :Küçük fare.
Sığ             erin olmayan.
Sıksapı      :Sökülüp kurutulan ince mısır sapı.
Sınnak       :Hayvanların ayak tırnakları.                                            
Sıpartlama :Elbise kolu,paça kıvılma.
Sıpa          :Eşek yavrusu.
Sırf            :İnadiye.Onun için.
Sırappa      :Sıraya dizili.
Sırgan        :Isırgan otu.
Sırıtma       :Gereksiz gülme.                                   
Sırnaşık       :Şımarık, yapışkan.
Sırtarmak    :Alaylı gülme.                                                                             
Sıvışma       :Saklanma,kaybolma.                                            
Sıymak        :Kaymak,kayak.
Sıypırmak    :Kaydırma,kenara vurdurma.
Sibekbaşlı    :Gıcık,aksi,inat huylu.
Sifde            :İlk önce,yapılan.
Sifdiin          :İlk olarak.                                                                                  
Sille              :Tokat
Silek             aspas.
Sim              :Yaldız.Parlak tel.
Simelek        :Uyşuk.İşe yaramaz.
Sin                :Saklan.
Sini               :Büyük tebsi.Sofra.
Sinmek          :Saklanmak.
Sinsi             :Gizlice yapmak .                                                          
Sirke            :Yeni doğan bit yavrusu.
Siron            :Yufkadan yapılan yoğurtlu yemek.
Sitil              :Madeni su kovası.
Sivil              :Ekilecek küçük soğanlar.                                                           
Sivsiv           :Küçük fare yavrusu.
Sofa             :Evin giriş bölümü,odası.                                                
Soğlama        :Fındık hasat sonu tekrar arama.Başak.
Somun          :Yuvarlak fırın ekmeği.                                          
Somurtgan     argın duran.
Söfe             :Kapı üstü.                                                                         
Sökütmek      :Üzerindeki elbiseyi çıkartma.
Söykenmek    :Bir yere yaslanma.
Sudökünme    :Küçük ihtiyaç.
Sulusepken     :Sulu yağan kar.
Summuk         :Yumruk.
Susak           :Su kabağı.Su kabı.
Suluk              :Süzme konulan yer.
Sülfü               asaklı.                                                    
Sümüç          :İki parmak arası ölçü.
Sümsük           Yalaka.Şımarık.
Süsme          :Hayvanların vurması.İtekleme.
Süzme          :Kurumayan yaş çökelek.                                           
 
 
 
 
        -Ş-
Şablak          :Tokat,şamar.                                                         
Şal               :Başa ve omuza alınan örtü.
Şalak            :Zamanı geçmiş  hıyar.
Şalgam         :Tohumluk hıyar.
Şamar           :Sille,tokat.                                                           
Şankettirme   :Vurma.Ses çıkartmak.
Şangır           ökülme,dökme.
Şankurşunkur:Çarçabuk toplanma.Acele.
Şap              :Acı,zehir.
Şapırtdatma   :Yiyecek yemek.
Şapurtma      :Sesli öpme.
Şarba           :Baş örtüsü.
Şavadak        :Aniden,birdenbire.                                                             
Şavulgu        :Kısa süren gelip geçen yağmur.
Şayet           :Eğer.
Şebek           :Balık,hamsi pullu.
Şelbet          :Şekerli su.                                                                               
Şelek            :Küçük sırt sepeti.
Şennik          :Sebze ekilen küçük tarla.Küçük bahçe.                                      
Şıma             :Beton,sıva.
Şilte             :Bez örtü.Yatak yorgan astarı.
Şindik           :Şimdi.
Şincik           :Hemen.                                                             
Şiş               :Örgü yapmada madeni çubuk.Tığ.
Şişek            :Yaşına gelmiş koç koyun.
Şöfer            :Sürücü.Şöför.
 
 
 
 
              -T-
Ta               aha.İşte.                                                            
Taflan           :Karayemiş.
Taflanduzlusu:Taflan tuzlaması yemeği
Tahtakurusu  :Kokulu böcek.
Takguma       :Ağaçkakan kuşu.
Talanmak        urmadan bir şeylerle uğraşmak.
Talaş            :Mısır koçanı dış yaprağı.
Tam             :Ağıl,ahır.
Tangır           :İçi boş ses çıkaran.                                                   
Tangırtı         :Görülmeyen ses.
Tapma          alma,kaparak alma.Koparma.                                  
Tapış            aylaşma.
Taran              :Sudaki taşın altındaki boşluk.Balık yuvası.
Tarumar          ağınık.
Tas              :Bakırdan yemek su kabı.
Tasal            :Tembel işe yaramaz.Takatsiz.
Tasattuketmek:Dağıtmak.
Tay              :Taşınacak yük parçası.Küçük at yavrusu.
Taylanmak      .Hazırlanmak.
Tazı                 :Köpek.
Tazılanma      :Çabuk olma.                                                             
Teçin            :Taze tuzsuz peynir.
Teçir            :Esnaf.
Tedarık           :Hazırlık.
Tehin              :Çok hızlı hareket eden küçük hayvan.
Tehingibi         :Atik olmak,elli çabuk olan.
Tekne kazıntısı:Son olan çoçuk.
Telaşa              anik.Telaş.
Telaşiyekalma:Telaşlanmak,Telaşa düşmek.                                                  
Telef               :Çok yorgun düşmek.Perişanlık.
Telef tasal       :Yorgun argın olmak.
Telesimek        :Susamak.
Tesbermek       :Kurumak.                                                          
Tembi           :Uyarı,ikaz.
Tenkme         :Tekleme.
Tente           :Büyük bez parçası.Sergü.                                
Terbüşlü        :Mutfakda kapaklı tabak.
Terki            :Sırt çantası.Eyer çantası.
Terkeş          :Ters,çok karışık.
Tesbermek     :Yorulmak.
Tesce              :Çok aceleci.
Testi            :Toprak kap.
Tevek           :Üzüm,kabak hıyarın uzun dalları.
Tevekkel       :Sakin,sessiz kişi.Gariban.Ganayaklı.                                                       
Tez              :Çabuk.Hızlı bir şekilde.                                                                 
Tıfıl              :Küçük,küçücük.
Tıkaç            :Tapa,tanpon.
Tıkız             :Sıkıca kapalı,bağlı.Kapalı.
Tıngırak         :Hayvanlara takılan konik çan.
Tıpa             :Tapa.
Tibal               :Giyimine çok titiz olan.
Tiftik            :Keçi yünü.
Tiken            iken.
Tili               :Çok titiz kişi.
Tir                    :Yemek seçen.
Tirebezi           amuklu dokuma,basma bez.
Tirizma           :Toprağı derin kazmak. 
Tivsi             :Küçük balık,hamsi.
Toftaşma      :Sakinleşme.
Tokarak        :Yuvarlakca.
Tokaç           :Çamaşır yıkamada kullanılan sopa.
Tokmak         :Ağaç takoz.
Toklu            :Yaşına gelmiş koyun.
Tombul         :Yuvarlak,şişman.
Tonga             :Tuzak                                                     
Topuk           :Ayağın arka kısmı.Yaylada ot çeşidi.
Topuk otu     :Yaylalarda yetişen bir ot.
Topur           alda dikenli kestane meyvesi.Çotanak.
Tor              :Boncuk,oya boncuğu.                                                   
Toy              :Acemi.                                                                               
Tozak           :İnce hafif yağan kar.Çok tozlu yer.
Tömbek         iken meyvesi,böğürtlen çileği.
Tömbelek      :Küçük davul.                                                        
Töngel          :Muşmula meyvesi.
Tulkurma       :Şişme.
Turkurma       :Sinirlenme.
Tulum           eynir konulan koyun keçi derisi.                                        
Tumba          :Hamtevekten yapılan balık tutma sepeti.
Tutak           :Mutfakta sıcak kap tutacağı.
Tuzlak          :Koyunlara tuz verilen yer.
Tüksü           :Yakma.Yanmış.
Tülemek        :Başlangıç.Meydana gelme.
Tüllermek      :Aniden üşümek.
Tümsek         :Yüksek yer,seki.                                                   
Tünek           :Kümesde tavuk oturakları.
Tünekleme     :Oturup bekleme.                                          
Tünemek       :Tavuk oturması.
Tütmek         :Yanarak duman çıkarmak.
Tütsü           :Yakılarak duman çıkarma.
Tüy              :Hafif.Kıl.
 
 
 
 
        -U-Ü-
Uçgur           :Bel bağı.Don lastiği.                                                                                      
Uçkurusu       :Kuru dal.                                                                                  
Ufra             :Ekmek pişirmede sacı üzerine serilen un.
Uğurlama       :Gönderme.
Uğurak :Varılan yer.
Ula               :Erkeklere seslenme.
Ulo               :Kadınların eşlerine seslenişi.
Uluk                is,pasaklı.
Umma           :Ümit etmek
Umsunma      :Ümit ile beklelek.
Unluk            eğirmende un konulan yer.
Urgan           :Halat.
Uruf olmak     :Üzülmek.
Uslu             :Akıllı.Sakin insan.
Usulca             :Yavaşca.
Uşak                :Erkek evlat.
Uy                    :Bir hayret nidası.
Uyartmak         :Uyandırmak.                                                    
Uyra             :Rüya.                                                                      
Uyruk           :Hayvanları arka kısmı.
Uyuz            :Zayıf.Hastalıklı.
Üğüm            :Fındık dalları.
Üğütmek       :Un haline getirmek.
Ül                :Undan yapılan civciv yemi.
Ürkme           :Korkma.                                                                                            
Ürmek           :Haylamak.                                                                        
Üşmek          :Toprağı eşmek,çukur kazma.
Üşenmek       :Çekirgenlik.İçinden gelmemek.İsteksiz.
Üveç               :Yaşı gelmemiş erkek koyun.
Üzmek          alından koparmak.
Üzüm ayı        :Ekim ayı.
 
 
 
 
          -V-
Vacurvucur konuşma :Çok ve boş konuşmalar.                                            
Vakırtı                    :Gürültü.
Vakurvukur etme      :Çok gürültü yapmak.
Vallah                    :Yemin.
Vana                            :Çeşme musluğu.
Vapur                     :Gemi.                                                          
Varmak                       :Ulaşmak.
Varta                        :Zorluklar.Tehlikeli durumlar.
Vay                       :Şaşma sözü.Şaşkınlık.
Verep                     :Yamaca karşı düz yol,düz gitmek.                                       
Vıcık                      :Sulu çamur.
Vıcırtlatma              :Ezme işi yapma.
Vıyık                      :Kısık ses.                                                             
Vızıklanma              :Nazlanma.Şımarıklılık.
Vire                         aima,devamlı.                                                 
Viy                        :O da ne.
 
 
 
 
             -Y-
Yaba            :Çatal ağızlı tel kürek.
Yaban           :Orman.
Yafta            :Resmi kağıt.
Yağlaş          :Undan yapılan yemek.
Yakarma        :Yalvarma.
Yal               :Hayvan yiyecekleri.
Yalak            :Su toplanan çukur.
Yalavu          :Ateş alevi.Ateşın sıcaklığı.
Yalavuz         :Yalnız,tek başına olan kimse.
Yaltaklanma   :Çıkar için kişiye yanaşma.
Yama            :Yokuş,yamaç.Ek yapma.                                            
Yamalık         :Yamada kullanılan bez parçası.
Yambul         :Topal
Yane               :Ne sandın.
Yapma             :El ile yapılan aletler.                                                                 
Yar              :Uçurum.
Yardaklanma  :Kişiye yağcılık yapma.
Yarık            Açılmış.
Yarma           :Mısır kırması.
Yarmaça       :Kızılağaç odunu.Yarılmış odun.
Yasan olmak   :Ortadan kaybolmak.                                                
Yaş              :Islak.
Yaşmak         :Baş örtüsü.
Yavan           :Tadı az olan.Tuzsuz.
Yavşak         :Bit yavrusu.
Yavşu           :Tarlada yetişen yenilen bitki.
Yaykın          :Kızılağaç.
Yaylım :Otlak,mera.
Yaymak         :Sermek.Hayvan otlatmak.                                                        
Yazlık           :Yaylaya çıkma.
Yazma            :Başa örtülen beyaz çember.
Yetişme        :Bir yere varmak.Büyümek.
Yelönü          :İçi boş fındık.
Yen              :Süt hayvanı memesi.
Yenlik           :Hafif.
Yesir               :Koşularak ebelemece oynanan bir oyun.
Yevgi            :Hayvan yiyeceği otlar.
Yezit            :İnatcı,menfaatcı kimse.                                                
Yıldırak          :Kaygan.
Yılışık             :Yalaka,dalkavuk.
Yılkı              :Yaylada başıboş atlar.                                                       
Yıprak           :Becekli.                                                                      
Yitmek :Kaybolmak.
Yivdin             :Kokulu yabani bir bitki.
Yolluk             :Gelin almada arkadaşlarına verilen bağşiş.                                                                 
Yolmak          :Bitkileri el ile koparmak toplamak.
Yoluşma        :Birbirini tutarak çekiştirme.Güreşme.
Yonga           :Odun parçası.
Yosma          :Güzel alımlı.Boylu boslu.                                            
Yorgan          :Yatakda üste örtülen örtü.
Yoz              :Kıraç arazi.
Yörek           :Beşik bezi.                                                                             
Yufka           :İnce açılan hamur,börek.                                             
Yuğlamak      evirmek.
Yuka            erin olmayan.Suyun derin olmayan kısmı
Yukarı           :Üst taraf.
Yunmak          :Yıkanmak.Çimmek.
Yüğleme        :Bileleme.Ucunu sivriltme.
Yüklü              :Gebe.Hamile.
Yürük           :Atik,çevik.
Yüzme          :Gölde yıkanma.
 
 
 
 
        -Z-
Zaar             :Köpek.
Zabaccak      :Yarın sabah.Ertesi gün.
Zahra           eğirmene giden üğütülecek mısır.
Zara                 :Tahıl,mısır,buğday.
Zaten           :Halbuki.
Zatiberi           :Eskiden beri.                                                                 
Zebelemek     :Ayağı dolaşmak.
Zebil             :Fazla.Çok.                                                                     
Zeğele          :Akşam üstü.
Zeklenme      :Konuşarak alay etmek.
Zembelek      :Yay.                                                                        
Zembil          :Kıldan dokunan sırt çantası.Askı.Zincir.                    
Zemheri        :Ocak ayı.
Zıbaddatma   :Kıvrılıp yatmak.
Zıbarmak       :Ölmek.
Zıbıç,zıbçık    :Sebze meyve sapı.
Zıkkım           :Zehir.                                                                           
Zıkkımınkökünü ye: Zehirlen.Bedua.
Zıldırın zaarı         :Çok gezen.Gezmek.                                                        
Zınnık           :Çok az.Zerre kadar.                                                            
Zıpka            :Yöresel pantolon giysi.
Zırvalamak     ağıtma.Saçmalama.Tutarsız konuşma.
Zırzır            :Sürekli gereksiz konuşma.                                   
Zırzop           elidolu.
Zıt                :Ters.
Zıtlık             :Terslik.
Zibçik           :Zurnanın ötürülen kısmı.Düdük.
Zifir              :Sigara dumanı nikotin.
Zil                :Beşiğe takılan küçük yuvarlak çan.
Zilli               :Kavgacı kadın.
Zilzurna         Sarhoş.
Zivzik           :Küçük.Küçük fare.
Zollu             :İyi.Çok güzel.                                 
Zorlu               :Güçlü kuvvetli.
Zote                : Saklanmaç oyunu.
Zuğur           :Meydana gelme.
Zumbuk         :Yumruk.                                                       
Zülüf            :Kulak yanı saçlar.Favori.
Züğriyet        :Nesil.Kök.
Züğül            :Özürlü olan.Sakat.                                         
 
  BUGÜN 179881 ziyaretçi (568787 klik) KİŞİ BURDAYDI ATAKAN CİNDEMİR  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=